SLIS joins 2023 UP Lantern Parade

SLIS joined the 2023 UP Lantern Parade with GABi, our library mascot. GABi (Guide to Access Books and Information) represents the role of libraries and information centers as safe spaces, places of learning, and resilient institutions.The lantern was created by the students and staff of SLIS. In their own words:

Nagsisilbing lagusan ang mga aklat sa mayamang mga posibilidad ng pagkatuto't pakikipagtunggali para sa higit na ikabubuti ng ating lipunan. Taglay ng pagbabasa ang kapangyarihang tumuklas ng pambihirang karunungan ng buhay na hindi lamang para sarili nitong kapakanan bagkus nakatatagos sa kolektibong malay ng ating komunidad. Hindi lamang salamin ng reyalidad ang ipinakikita ng pagbabasa, tagpuan rin ito ng mga ideya. balon at batis na napagkukunan ng panibagong lakas na siyang magagamit bilang lunas sa mga suliraning kinakaharap ng ating bayan sa kasulukuyan, maging sa hinaharap.

Nais ipaalala ng aming parol at maskot na si GABi ang napaka-halagang bahaging ginagampanan ng mga aklat sa paghubog ng mundong ating ginagalawan, sa mundong nais nating makamit sa kabila ng samu't saring dagok ng pag-iral. Kung ang daan sa pag-usad ay hindi kailanman naging madali, nariyan naman ang mga aklat upang manatili. Nariyan ang mga silid-aklatan upang bigyang liwanag ang naninimdim nating kalooban sa panahon ng kawalang katiyakan.

Si GABi ang kumakatawan sa mga aklatan bilang isang ligtas at mapagkalingang espasyo; tahanan ng pagkatuto. Pananggalang sa anumang unos ang bukas na aklat, implikasyon ng katatagan sa anumang suliranin pagkat laging nariyan ang aklat upang magsilbing silong sa mga panahon ng kadiliman. Sa pagbabasa, nakalilipad tayo, nakikita ang mga maaari nating maisakatuparan gamit ang mga natutuhang karunungang nagiging tunay lamang kung naibabahagi at iniaalay para sa bayan.

Halika, tuloy kayo sa UP SLlS at UP SLlS Library! lnimbibitahan tayo ni GABi na dumalaw at makipagkuwentuhan sa aming kolehiyo't silid-aklatan. Pag-usapan natin ang isang libot' isang posibilidad na naghihintay lamang ng katuparan at reyalisasyon sa halina ng pagbabasa.Published:  2023-12-21 08:46:57