Maraming Salamat, Dean Mary Grace!Pasasalamat at pagpupugay kay Prop. MaryGrace P. Golfo-Barcelona sa tatlong taong paglilingkod bilang Dekana ng Paaralan ng Aralin sa Aklatan at Impormasyon! Ang inyong sipag, tiyaga, at puso ang luminang sa Paaralan sa kabila ng isang pandemya, at nagbunga ng mga pandaigdigang ugnayan at mga pampublikong programa.


Si Prop. Barcelona ay susundan ni Prop. Rhea Rowena U. Apolinario bilang pansamantalang tagapamahala habang nagpapatuloy ang proseso ng paghahanap sa bagong Dekana.


---------------------------------------------------------


We give tribute to Prof. Mary Grace P. Golfo-Barcelona for three years of service as the Dean of the School of Library and Information Studies! Your hard work, perseverance, and heart have caused the School to flourish despite a pandemic, and cultivated new international relationships and public programmes.


Prof. Barcelona will be succeeded by Prof. Rhea Rowena U. Apolinario as Officer-in-Charge while the search process for a new Dean continues.
Published:  2023-02-06 14:44:07